Chat với admin

 

Thành viên | Định hướng nghiên cứu | Tài liệu | Các công trình đã công bố | Liên hệ

Chú ý quan trọng:

I.Thành viên:
1.T.S Lê Thị Quỳnh Anh, Đại học khoa học tự nhiên TPHCM
2.Th.S Nguyễn Thanh Lâm, Đại học khoa học tự nhiên TPHCM
3. HVCH..Bùi Thị Cẩm Tú, Tốt nghiệp đại học sư phạm TPHCM
4.HVCH.Trần Hồng Nghĩa, Chuyên Lê Hồng Phong TPHCM
5………………..
6………………
II.Định hướng nghiên cứu
Xem tại đây hoặc tại đây.
III.Tài liệu:
1.Kiến thức cơ bản
Bản dịch Giáo trình quang phi tuyến của Robert Boyd | Bản gốc
Bản dịch giáo trình Physics of nonlinear optics của của Guangsheng He, Song H.Liu | Bản gốc
Bài giảng của Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Anh
Các bài seminar quang phi tuyến của lớp cao học quang điện tử k18
Tìm kiếm trên google bằng cụm từ : quang phi tuyến mientayvn.com
Hiện tượng phát sóng hài bậc hai (giáo trình thực tập chuyên đề IV dành cho sinh viên bộ môn vật lý ứng dụng, khoa vật lý, ĐH khoa học tự nhiên TPHCM)
Lưỡng ổn định quang và công tắc quang học
2.Kiến thức cần thiết để nghiên cứu
IV.Các công trình đã công bố và hoạt động khoa học:
1.Nguyen, L. T., Le, A. Q., Phan, V. T., & Thi, K. L. P. (2012). Efficiency of the second-harmonic generation with the zeroth-order bessel-profile beams in uniaxial crystals. Journal of Russian Laser Research, 33(6), 578-583.

2.Nguyen, L. T., Hong, N. T., Thi, C. T. B., & Le, A. Q. (2014). The numerical methods for analyzing the Z-scan data. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials23(02).

3.Bui Thi Cam Tu, Tran Hong Nghia, Le Huynh Nguyen, Nguyen Thanh Lam, Le Quynh Anh, FINGERPRINT DETECTION BY LASERS, Invited talk, THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS AND APPLICATIONS, Danang, Vietnam. 12-16 August 2014

Các bài báo được liệt kê trong Scopus của Nhà xuất bản Elsevier (3 bài báo)

Tham gia viết bài trên các tạp chí quốc tế Journal of Modern Optics, International Journal of Optics, Journal of Photonics, EPJ Techniques and Instrumentation , EPJ Quantum Technology, Journal of Atomic and Molecular Physics, Journal of Solid State Lighting, Manufacturing Review, EPJ Applied Metamaterials.

Chú ý: Chúng tôi rất mong muốn hỗ trợ các đồng nghiệp xuất bản bài báo trên những tạp chí trên.
V.Liên hệ:
1.Nguyễn Thanh Lâm:
Di động: 0168 8557 b403
Yahoo: thanhlam1910_2006@yahoo.com
Gmail: ntlam@phys.hcmuns.edu.vn
2.Bùi Thị Cẩm Tú:
Gmail: melodyofrain2010@gmail.com
3.Trần Hồng Nghĩa:
Gmail: hongnghia.tran@gmail.com